Disclaimer Nederlandse Sport Loterij

De Nederlandse Sport Loterij biedt haar diensten en producten aan via haar website. Daarnaast biedt De Nederlandse Sport Loterij via diverse kanalen (zoals maar niet beperkt tot de website, social media & e-mail) informatie aan. Het betreft o.a. informatie over het spel zelf, uitslagen & prijzen. (Hierna: “Informatie”)


Algemeen
Nederlandse Sport Loterij besteedt constante zorg en aandacht aan de samenstelling van haar websites, uitingen en publicaties om de Informatie correct en up-to-date te houden. Desondanks is het mogelijk dat Informatie die wordt gepubliceerd of wordt verzonden onvolledig, onjuist en/of niet up-to-date is. Eventuele fouten zullen naar aanleiding van een melding of constatering zo snel als mogelijk worden gecorrigeerd. Een deelnemer aan de loterij en/of een bezoeker van de website en/of ontvanger/lezer van Informatie begrijpt dat er foutieve Informatie kan worden gepubliceerd of kan worden verzonden. Specifiek voor websites geldt dat bezoekers/gebruikers altijd de meest recente versie van de door hen gebruikte internetbrowser moeten gebruiken.


Uitslagen
De prijzen worden automatisch uitgekeerd. Middels het sturen van e-mailberichten wordt de uitslag van de trekkingen gepubliceerd. Spelers kunnen hun deelnames, deelnamebewijzen, lotnummers etc. op eventueel gewonnen prijzen controleren via deze mail of via de website. Aan deze gepubliceerde, getoonde of verzonden uitslagen kunnen geen rechten worden ontleend en het is mogelijk dat de getoonde uitslag onjuist en/of onvolledig is. De onder toezicht van de notaris vastgestelde uitslagen gelden als definitieve uitslag en zullen bij een eventueel geschil leidend zijn.


Beperking van aansprakelijkheid
De Nederlandse Sport Loterij is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met Informatie die niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is. Tevens kan de Nederlandse Sport Loterij niet instaan voor eventuele fouten en onvolledigheden als gevolg van het niet goed functioneren van de websites.


Woord- en beeldmerken
Alle woord- en beeldmerken op deze internetsite zijn eigendom van de Nederlandse Sport Loterij tenzij anders aangegeven. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Nederlandse Sport Loterij is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken. Elk gebruik dat niet geoorloofd is wordt beschouwd als merkinbreuk en kan met alle mogelijke juridische middelen worden bestreden.


Auteursrechten
Op alle websites, apps en andere uitingen/publicaties van de Nederlandse Sport Loterij is het auteursrecht van toepassing. Gebruik van informatie van (delen van) de webpagina's zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Nederlandse Sport Loterij, inclusief het zogeheten doorlinken naar websites van derden, is niet toegestaan. Elke vorm van ongeoorloofd gebruik van de webpagina's van de Nederlandse Sport Loterij wordt beschouwd als inbreuk op het auteursrecht en kan met alle juridische middelen worden bestreden.