Gedrags- en Reclamecode Kansspelen

De Nationale Sport Loterij onderschrijft de Gedrags- en reclamecode kansspelen. De bedoeling hiervan is de consument goed te informeren over het legale kansspelaanbod, zonder dat dit gepaard gaat met schadelijke neveneffecten. Hierbij kan worden gedacht aan het voorkomen van onrechtmatige deelname, maar evenzeer aan het voorkomen dat afbreuk wordt gedaan aan het kansspelbeleid van de overheid. We dragen zorg voor een evenwichtig beleid op het gebied van de wervings- en reclameactiviteiten voor de Nationale Sport Loterij. De Gedrags- en reclamecode kansspelen maakt het wervings- en reclamebeleid van kansspelaanbieders transparant en inzichtelijk, met bijzondere aandacht voor het waarborgen van de uitgangspunten van het kansspelbeleid, waarin de volgende beleidsdoelen zijn benoemd:


  • Het tegengaan van kansspelverslaving;
  • Consumentenbescherming, waaronder het tegengaan van wervings- en reclame-uitingen gericht op minderjarigen of andere kwetsbare groepen;
  • Illegaliteits- en criminaliteitsbestrijding;

Alle reclame-uitingen en verkoop bevorderende activiteiten van kansspelaanbieders moeten voldoen aan de door de Stichting Reclame Code opgestelde regels. Deze regels, de Nederlandse Reclame Code, bevatten in aanvulling op een aantal Algemene Bepalingen ook enkele Bijzondere Reclame Codes. Die zijn door de Stichting Reclame Code in overleg met verschillende brancheorganisaties goedgekeurd. De Reclamecode voor Kansspelen is onder de Bijzondere Reclame Code van de Nederlandse Reclame Code opgenomen. Op de naleving ervan wordt toegezien door de Reclame Code Commissie. De Nationale Sport Loterij heeft niet willen volstaan met de regels waarop de Reclame Code Commissie toeziet. Zij hebben zich ook nog gebonden aan de naleving van gedragsregels, zoals opgenomen in de Gedragscode voor Kansspelen


Gedragscode voor Kansspelen
De Gedragscode voor Kansspelen heeft een aanvullend karakter op de Reclamecode voor Kansspelen en is van toepassing op alle vormen van wervings- en reclame-uitingen die zijn gericht op, of verband houden met:


  • Het vergroten van de (naams)bekendheid van een kansspelaanbieder;
  • De bevordering van deelname aan kansspelen;
  • Het werven van nieuwe deelnemers;
  • Het informeren van bestaande deelnemers;
  • Televisieprogramma‚Äôs waaraan kansspelaanbieders of directe beneficianten zijn verbonden;
  • Sponsoractiviteiten van kansspelaanbieders of directe beneficianten.

Deze code is onverkort van toepassing bij reclame voor kansspelen door of namens beneficianten. De gehele gedragscode voor Kansspelen is te lezen op de website van de Stichting Reclame Code.